آنچه باید بدانید

پروسه Ü7

وقتی که دانش آموزان در نیمه اول سال تحصیلی در کلاس ششم هستند معاینات و مشاوره های Ü7 آغاز می شود. این برنامه از طرف مدرسه ابتدایی از آگوست (ماه هشتم) تا اکتبر (ماه دهم) در هر مدرسه انجام میشود. و این شامل جلسه اولیا مربیان ، جلسه های انفرادی و جزوه های اطلاع رسانی است. بعدا از نوامبر (ماه یازدهم) تا ژانویه (ماه اول) والدین فرصت دارند در روز درهای باز مدارس مقاطع بالاتر شرکت کنند و تصمیم بگریند که کودک آنها به چه مدرسه ای میرود. این تصمیم آنها در واقع خواسته آنها است و به صورت قطعی نمی باشد.
در ماه فوریه (ماه دوم) قبل از شروع تعطیلات زمستانی به همراه کارنامه دانش آموز نامه ای هم به او داده می شود. این نامه حاوی شرح حال دانش آموز و وضعیت درسی او است که توسط معلم و دیگر افراد کادر آموزشی نوشته شده است. این نامه از این جهت مهم است که حاوی توصیه معلم به دانش آموز است مبنی بر اینکه چه نوع مدرسه ای در مقطع متوسطه برای او مفید تر است

. علاوه بر این یک فرم برای ثبت در مدرسه دیگر به وی تحویل داده میشود. این فرم به همراه دیگر مدارک مهم بعد از تعطیلات باید به مدرسه تحویل داده شود. همچنین دو مدرسه ای را که وی علاقه دارد بعدا برود ذکر گردد. این مدارک که به مدرسه تحویل داده میشود در ماه مارچ (ماه سوم) توسط مدرسه به اداره آموزش و پرورش فرستاده می شود. از آپریل (ماه چهارم) تا می (ماه پنجم) روند ثبت نام در مقطع بالاتر انجام میگردد. در اینجا مدارس مورد علاقه که در فرم ذکر شده بودند تقاضای دانش آموزان را بر اساس نمرات آنها و گنجایش مدارس بررسی میکنند. روند بررسی این تقاضا ها توسط مدارس توسط اداره آموزش و پروش کنترل می شود.

زمان بندی

چه وقت چه چیزی چه کسی
آگوست سپتامبر اکتبر مشاوره اولیه مدارس ابتدایی و والدین
نوامبر دسامبر ژانویه انتخاب نوع مدرسه و بازدید از آن مدرسه و دانش آموز
فوریه گزارش مدرسه کادر آموزشی و والدین و کنفرانس کلاس
مارس روند ثبت نام والدین و مدرسه ابتدایی
آپریل و مای ثبت نام و کلاس های آزمایشی مدرسه و یا شول آمت
اوایل ماه یونی پاسخ گویی شول آمت

دوره ابتدایی- نیم سال کلاس ششم

در پروسه Ü7 اولا گزارش نامه دوره ابتدایی و ثانیا کارنامه نیم سال اول تحصیلی نقش اساسی دارد. گزارش نامه دوره ابتدایی همانظور که گفته شد توسط معلم کلاس نوشته می شود . در این گزارش نامه توصیه هایی مبنی بر اینکه دانش آموز با توجه به نمرات خود ،بهتر است به چه مدرسه ای برود. در کارنامه نیم سال اول تحصیلی نمرات بسیار تاثیر گذارند. وقتی که مجموع نمرات ریاضی، آلمانی و زبان خارجی بیشتر از ۷ باشد توصیه می شود که به گزامت شوله ( مدرسه عمومی / معادل کار و دانش )یا اوبا شوله ( معادل هنرستان ) برود. وقتی که مجموع نمرات کمتر از ۷ باشد توصیه می شود که دانش آموز به گوم نازیوم یا دبیرستان برود. علاوه بر اینها اگر دانش آموزی در پایه چهارم نمرات بسیار عالی داشته باشد می تواند از همان پایه چهارم به دبیرستان جهش کنند. ولی در عمل باید نمرات و تواناییهای هر فرد به صورت مجزا و تک تک بررسی شود. همچنین ظرفیت هر مدرسه هم میتواند تاثیر گذار باشد.
.