اطلاعات جامع

نظام مدارس در ایالت براند بورگ

آلمان ۱۶ ایالت دارد . مدارس در آلمان ایالتی هستند. مدرسه در قانون اساسی آلمان درج نشده است بلکه وزارت فرهنگ هر ایالت مسئول آن است. در ایالت براندنبورگ وزارت آموزش جوانان و ورزش یا به اختصار MBJS وجود داد که مسئول کارکنان و پرسنل آموزشی، دوره های آموزشی است. همچنین استخدام نیروهای آموزشی نیز به عهده آنان می باشد. محتوا و برنامه و آیین نامه ها توسط این وزارت خانه تهیه و تنظیم می گردند. ناظر کیفی و حرفه ای در ۴ مرکز در ایالت برندانبورگ به کار بسته شده اند. در کتبوس اداره آموزش و پروش( شول آمت) مسئول این امر می باشد: در براندنبورگ مجموع ۱۰ سال حضور کامل در مدرسه اجباری می باشد. حضور در مدرسه از سنین ۵تا ۷ سالگی به صورت اجباری آغاز میگردد. و ورود کودک به مدرسه بر اساس میزان رشد او تعیین میگردد. بعد از اتمام دوره حضور اجباری در مدرسه دوره اجباری آموزش حرفه ای آغاز میگردد. تا زمانی که یک دوره کار آموزشی (آوس بیلدونگ) شروع میشود ، این قانون ۱۸ سالگی هر فرد مستمر می باشد. والدین موظف هستند که فرزندان آنها حتما در یک مدرسه ثبت نام شده باشد و در آن حضور یابد . اگر در طول این دوره حضور اجباری در مدرسه (شول فلیشت) کودکی در مدرسه حضور نیابد می تواند به جریمه شدن والدین بیانجامد. در چنین مواردی همکاری نزدیک با مربیان آموزشی و تربیتی و مدرسه بسیار ضروری است . مدارس عمدتا زیر نظر حمایت شهرداری کتبوس می باشند. اما برخی مدارس به صورت خصوصی اداره میشوند. ناظر و حامی مدارس مسئول تجهیز مدارس و کارکنان مدرسه ،سرایدار و منشی مدارس می باشد.

سازمان آموزش و پرورش شهر کتبوس

Blechenstraße 1
03046 Cottbus

Telefon: 03 55 / 48 66-0
Telefax: 03 31 / 2 75 48-377

E-Mail: poststelle.cb@schulaemter.brandenburg.de
Internet: https://schulaemter.brandenburg.de

نظام مدارس در براندبورگ در چهار پایه تقسیم بندی شده است.

دوره ابتدایی ( PRIMARSTUFE) ،
دوره ثانویه اول تقریبا مشابه دوره راهنمایی در ایران(DIE SEKUNDARSTUFE I)
دوره ثانویه دوم معادل دوره دبیرستان/هنرستان/فنی حرفه ای در ایران ،( SEKUNDARSTUFE II)
برای تغییر از دوره ثانویه اول به ثانویه دوم نیازمند شرایط خاصی به نام Ü-7 VERFAHREN می باشد.
در انتهایی دوره ثانویه دوم بدون توجه به نوع مدرسه ای که شخص مراجعه کرده است امکان کسب تمام مدارک پایان تحصیلی می باشد. و گواهی قبولی امتحانات نهایی دبیرستان معادل دیپلم در ایران ( اَبی تور) می باشد.

Studium (Fachhochschule, Universität)
Sekundarstufe II 13 Gymnasiale Oberstufe an Gesamtschulen Berufliches Gymnasium am OSZ
12 Gymnasium
11
Sekundarstufe I 10 Gesamtschule Oberschule Gymnasium
9
8
7
Primarstufe 6 Grundschule LuBK
5
4
3
2 Flexible Eingangsphase
1