دوران ابتدایی

دروس مدرسه

جدول برنامه هفتگی زمان بندی کلاس ها و دروس و زمان آنها نوشته شده است معمولا در مقطع ابتدایی تا ظهر کلاس درس است. همچنین می توان در هورت ثبت نام کرد . هورت بعد از ظهر ها می باشد.
درس های اول و دوم ابتدایی به طوری هستند که فقط توسط یک معلم تدریس می شوند و بعد از کلاس سوم دروس بین معلم های مختلف تقسیم می شود. هر زنگ ۴۵ دقیقه می باشد. و بین هر دو زنگ یک زنگ تفریح است. اما در زنگ تفریح در کلاس می مانند. اما زنگ تفریح های طولانی تر است که دانش آموزان اجازه دارند به حیاط مدرسه بروند. در پایه های بالاتر این زمان ها طولانی تر میشود. زبان های خارجی از پایه اول ابتدایی تدریس می شوند. معمولا زبان خارجی انگلیسی می باشد. معمولا کمی از این زبان خارجی در بقیه دروس هم استفاده می شود.آموزش شنا یکی از دروس اجباری دوران ابتدایی است. در این کلاس شنا دانش آموز به همراه همکلاسی های خود به استخر شنا میروند. دوش ها و کابین های تعویض لباس جداگانه ای برای دختر ها و پسر ها برای هر نفر موجود است.

آموزش زبان مادری

خواندن و نوشتن به زبان مادری، مثلا فارسی یا عربی ،یک فوق برنامه است که از طرف سازمان RAA در کتبوس برقرار میشود. برای برگزاری این کلاس باید حداقل ۱۲ دانش آموز که علاقه به یادگیری زبان فارسی دارند ثبت نام کنند. در برخی از مدارس در حاضر این برنامه وجود دارد برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید.

اطلاعات بیشتر

Kontingentstundentafel im Bildungsgang der Grundschule

Unterrichtsfächer / Lernbereiche Jahrgangsstufen
1 und 2 3 und 4 5 und 6
Deutsch 34 13 10
Sachunterricht 6
Mathematik 10 8
Lernbereich Ästhetik (Musik, Kunst) 8 8
Erste Fremdsprache 6 8
Lernbereich Naturwissenschaften (Biologie, Physik) 6
Wirtschaft-Arbeit-Technik (W-A-T) 2
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften (Geografie, Geschichte, Politische Bildung) 6
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde 2
Sport 6 6 6
Schwerpunktgestaltung 2 2 6
Summe 42 51 62
Sorbisch / Wendisch 4 6 6

Eine Unterrichtsstunde = 45 Minuten

کارنامه

از کلاس اول به دانش آموزان هر سال دوبار کارنامه میدهند. یک کارنامه در میان سال تحصیلی و دیگری در انتهای سال تحصیلی به دانش آموزان داده میشود. از کلاس اول تا کلاس سوم کارنامه ها نمره ندارند و در آن فقط وضعیت تحصیلی دانش آموز به نظر معلم درج شده است. بر روی این کارنامه تمام روز هایی که دانش آموز چه موجه چه غیر موجه غیبت کرده است نوشته شده است . این کارنامه در روز آخر تعطیلات به دانش آموز داده میشود. والدین باید این کارنامه را امضا کرده و دانش آموز کارنامه امضا شده را به معلم نشان دهد. بعد از آن باید این کارنامه را در خانه در پوشه ای نگه داشت. نمرات از کلاس سوم داده می شوند. به این ترتیب که بهترین نمره یک و بد ترین نمره معادل عدد شش است. نمرات نیم سال اول کلاس ششم ابتدایی بسیار مهم هستند به این خاطر که بر اساس این نمرات دانش آموزان میتوانند مدارس مقطع بعدی را انتخاب نمایند.