این سنجش ها اجباری هستند.

سنجش های پیش از ورود به مدرسه

بر اساس قوانین ایالت براندنبورگ درمورد مدارس این آزمایش های قبل از شروع به مدرسه اجباری می باشد. بدون انجام این آزمایش ها کودک در مدرسه ثبت نام نمیشود. والدین کودک دعوتنامه ای از طریق پست دریافت می کنند. وقتی که کودک تا ۳۰ ام سپتامبر آن سال شش سال تمام شود این والدین دعوتنامه دریافت می کنند. این آزمایش ها یا سنجش ها به تقریبا ۳۰ /۴۰ دقیقه به طول می انجامد. والدین اجازه دارند در طی انجام این آزمایش در کنار فرزندشان حضور داشته باشند. در این آزمایش ها میزان رشد عقلی جسمی و روحی کودک سنجیده می شود. در روز آزمایش باید موارد زیر را به همراه داشته باشید:
فرم خانه پری شده ، دفترچه واکسن ، دفترچه زرد رنگ ، کارت معلولیت، کارت بیماری های خاص مثل آلرژی یا بیماری های قلبی، عینک ، سمعک ، مدارک پزشکی
اگر به یک مترجم برای این ترمین نیاز دارید، لازم است که قبل از حتما آنها را در جریان بگذارید. در آخر یک برگه پزشکی به شما داده میشود باید به همراه دیگر مدارک برای ثبت نام کودک خود در مدرسه همراه داشته باشید. اگر موارد خاصی در طول انجام این آزمایش دیده شود با والدین در رابطه با آن صحبت شده و در صورت لزوم به یک پزشک متخصص توصیه می گردد.

آزمایش

مکان مرکز سلامت کودک و نوجوانان( از طریق نامه ترمین به شما میدهند) یا اینکه خودتان ترمین معیین کنید.
سن شش سال تمام تا تاریخ ۳۰ سپتامبر هر سال
مدت سی تا چهل دقیقه
آزمایش ها وزن،‌قد، قدرت بینایی و شنوایی ، سنجش تکلم ، حرکت، حواس ، تمرکز ،هشیاری و آمادگی یادگیری
نتیجه نامه پزشک

این مدارک را اگر دارید با خود همراه داشته باشید

  • فرم پر شده
  • دفترچه واکسن
  • دفترچه معاینه زرد
  • کارت معلولیت
  • کارت بیماری قلبی یا آلرژی
  • سمعک ، عینک و…
  • نامه های دکتر

Fachbereich Gesundheit
Karl-Marx-Straße 67
2. Etage, Zimmer 2.040
03044 Cottbus

03 55 / 6 12 3231
oder
03 55 / 6 12 3232