اطلاعات جامع

مدارک تحصیلی در مقطع متوسطه اول

برای کسب بالاترین مدرک تحصیلی از مدارس در آلمان، نوع مدرسه ای که دانش آموز می رود اهمیت چندانی ندارد. کمترین مدرک تحصیلی که یک دانش آموز می توان کسب کند قبولی در کلاس نهم است. (معادل سیکل در ایران) که در آلمان به نام BBR سند فراغت آموزش های حرفه ای ساده نامیده میشود. داشتن این مدرک برای رفتن به کلاس دهم ضروری است. در نمودار رو به رو از سمت چپ به راست مدارک تحصیلی بالاتر می روند. نمرات به صورت تک تک و همچنین معدل یا میانگین نمرات هم از اهمیت برخورداند. با توجه به مدرک تحصیلی کسب شده میتوان مدرک جدیدتری کسب کرد و همیشه فقط مدراس مسئول آن نیستند. به طور مثال از کلاس دهم به مدرسه دیگری رفت. به ازا نوع مدرک و نمرات و علایق هر دانش آموز راههای مختلفی برای ترسیم آینده شغلی وجود دارد. این مدارک تحصیلی پیش شرط اصلی برای شروع یک آوس بیلدونگ یا رفتن به دانشگاه است.

اوبا شوله

این نوع مدرسه اهمیت بسیار زیادی برای جهت گیری کاری دانش آموز قائل است در کلاس های ۹ ام و ۱۰ ام هر دانش آموز به یک دوره کار عملی (پرکتیکوم) میرود تا علایق کاری خود را کشف کند. این پرکتیکوم ها در عمل از پایه ۷ ام شروع شده تا ۱۰ ام ادامه دارند. دانش آموزان در این مدت همه همزمان با هم به مدرسه می روند. مدرسه یک برنامه روزانه کامل دارد به این معنی که دانش آموزان تا بعد از ظهر در مدرسه هستند. معمولا در ساعات بعد از ظهر که در کار گروه های مختلف هستند که به اختصار (AG) نامیده می شوند. که مطابق با علایق دانش آموز تنظیم می شوند. به طور مثال AG بازیگری. کمترین مدرک تحصیلی که میتوان از این مدرسه گرفت bbR نام داد و یکی از شروط رفتن به کلاس دهم می باشد. این مدرک برای گذراندن یک دوره دو ساله ساده کار آموزی یا اوس بیلدونگ نیز اهمیت دارد. بالاترین مدرکی که در این مدارس می توان کسب کرد FOR یا سند فراغت آموزش های حرفه ای پیشرفته نام دارد. با این مدرک میتوان امتحانات پیش دانشگاهی یا همان ابی تور را انجام داد . البته این امتحانات در مدرسه دیگری انجام میشود. به طور مثال در اُ اس زد یا در یک گزامت شوله یا دبیرستان.

اوبا شوله

محتوا:
محتوا:
کلاس های به طور منظم
کلاس های تقویتی در صورت نیاز
کلاس های آمادگی و تمرین
مدرسه روزانه
مدرسه محلی برای آموزش و زندگی کردن است
هر مدرسه راه و روش مخصوص خود را دارد.
یک نوع آن بنام کوپراتیف اوبرشوله (KOOPERATIVEN OBERSCHULEN) یاد میشود که دانش آموزان در نیمه دوم کلاس ۷ بدو بخش تقسیم میشود و دانش آموزان باید انتخاب کنند که در آخر چه نوع مدرکی میخواهند دریافت کنند. اگر چه بعدها هم میتوانند تعویض کنند.
نوع دوم آن انتگرتیون اوبر شوله (INTEGRATIVEN OBERSCHULEN) است که بر خلاف نوع اول مدارس همه دانش آموزان با هم در کلاس های یکسان درس میخوانند در هر دو نوع این مدرسه طفل شما باید نوع دیپلم مورد نظر خود را در کلاس ۹ انتخاب کند.

حداقل نمره قبلی برای رفتن به پایه بالاتر ۳ می باشد.

مدارک تحصیلی که میتوان دریافت کرد

کلاس نهم
BBR
سند فراغت آموزش های حرفه ای ساده

کلاس دهم
EBR
سند فراغت آموزش های حرفه ای پیشرفته تر

کلاس دهم
FOR
سند فراغت های آموزشی پیشرفته

کلاس دهم
FOR
سند فراغت آموزش حرفه ای
آماده برای ورود به دبیرستان یا اوبا شوله

مدرسه عمومی یا گزامت شوله

برای درس خواندن در این مدرسه می بایستی که میانگین نمرات در پایه ششم خوب باشد و توصیه نامه مدرسه ابتدایی مبنی بر کسب مدرک FORQ درج شده باشد.
یکی از نکات متفاوت در این مدرسه این است که دانش آموزان اجازه و امکان انجام امتحانات ورود به دانشگاه یا همان ابی تور را دارند. این نوع مدارس هم مانند مدارس قبلی تا بعد از ظهر کلاس برگزار می کنند. ریاضی ، آلمانی ، و زبان خارجی جزو دروس مهم این مدارس می باشند.

مدرسه عمومی یا گزامت شوله

محتوا: کلاس های به طور منظم
دروس تخصصی ریاضی آلمانی انگلیسی
دو نوع کلاس درس است . کلاس های Gیا پایه و کلاس های E یا پیشرفته
کلاس های تقویتی در صورت نیاز
مدرسه در تمام روز است
کلاس های دهم و نهم پرکتیکوم انجام میشود

حداقل نمره قبلی برای رفتن به پایه بالاتر ۳ می باشد.

مدارک تحصیلی که میتوان دریافت کرد

کلاس نهم
BBR
سند فراغت آموزش های حرفه ای ساده

کلاس دهم
EBR
سند فراغت آموزش های حرفه ای پیشرفته تر

کلاس دهم
FOR
سند فراغت های آموزشی پیشرفته

کلاس دهم
FOR
سند فراغت آموزش حرفه ای
آماده برای ورود به دبیرستان یا اوبا شوله

دبیرستان، گومنازیوم

برای رفتن به گومنازیوم می بایستی که معدل دانش آموز در نیم سال اول سال ۶ ام ابتدایی بسیار خوب باشد و در توصیه نامه مدرسه رفتن به دبیرستان توصیه شده باشد. مدرک دیپلم یا همان ابی تور را در کلاس ۱۲ ام کسب می گردد و مدرسه به صورت کلاس های درسی جداگانه برگزار می شود. از دروس مهم آن ریاضی ، آلمانی و زبان خارجی (مثلا انگلیسی ) است. دروس اجباری و اختیاری دیگری نیز تدریس می شود.

دبیرستان، گومنازیوم

محتوا:
کلاس های به طور منظم
کلاس های تقویتی در صورت نیاز
کلاس های آمادگی و تمرین
مدرسه روزانه
مدرسه محلی برای آموزش و زندگی کردن است
هر مدرسه کانسبت مخصوص خود را دارد.
دروس تخصصی علوم موسیقی ورزش زبان
کلاس ۱۰ ام و ۹ ام پرکتیکوم انجام می شود.

حداقل نمره قبلی برای رفتن به پایه بالاتر ۳ می باشد.
امکان انجام آبی تور برای رفتن به دانشگاه بعد از کلاس ۱۲ ام می باشد.

مدارک تحصیلی که میتوان دریافت کرد

کلاس نهم
BBR
سند فراغت آموزش های حرفه ای ساده

کلاس دهم
EBR
سند فراغت آموزش های حرفه ای پیشرفته تر

کلاس دهم
FOR
سند فراغت آموزش حرفه ای
آماده برای ورود به دبیرستان یا اوبا شوله

کلاس دهم
FOR
سند فراغت های آموزشی پیشرفته

آبی تور