باید بدانید

مراقبت های روانشناختی و روانشناسی

در لینک زیر لیستی از امکانات فراهم شده برای پیشگیری های روانشناسی و سلامت روان مهاجران ساکن کتبوس قرار دارد.

مراقبت های روانشناختی و روانشناسی

مهمترین محل مراجعه مهاجران ساکن کتبوس با مشکلات روحی اجتماعی و روانی :

 

KommMit e.V.
مرکز حمایت اجتماعی روانی و حمایت از پناهندگان مقیم کتبوس.در چارچوب یک برنامه توسعه شهری ،شهر اجتماعی کتبوس ، در محلات نوی اشملویتز زاکسن دورف و مدلو
در مرکز این پروژه برنامه های ویژه ای به صورت فردی و گروهی برای به پناهندگان از هر سنی جهت بهبود به پردازش و کنار آمدن با تجربه های سخت و تلخی مثل فرار تعقیب و گریز و جنگ وجود دارد. همچنین توسعه مراقبت های جامعه روانی و اجتماعی در محله های اشملویتز و زاکسن دورف و مدلو

 

راههای تماس :

KommMit e.V.
Ansprechpartnerin: Silke Finner
Telefon: 01 76 / 47 31 99 69
E-Mail: s.finner@kommmit.eu