آنچه باید بدانید

دوران ابتدایی

اولین مرحله آموزشی دوره ابتدایی است. هر کودک می بایستی در سنی بین ۵ تا ۷ سالگی در براندنبورگ باید وارد مدرسه شود. این که از چه سنی یک کودک وارد مدرسه میشود به معاینات و سنجش های سلامتی ورود به مدرسه توسط اداره سلامت و همچنین معاینات U او وابسته می باشد . و همچنین اگر کودکی به مهدکودک رفته است نظر مربیان او نیز تاثیر گزار می باشد. اما تصمیم گیرنده نهایی والدین هستند. دوره ابتدایی شش پایه دارد. بعد از اتمام دوره ابتدایی کودک مدرسه خود را تغییر می دهد و به مدرسه دیگری خواهد رفت. دانش آموزانی که در مدارسی از سطح خوبی برخوردار باشندمی توانند بعد از اتمام کلاس۵ ام بدون گذراندن کلاس ۶ ام به مقطع بالاتر بروند. گذر از دوره ابتدایی به مقطع بعدی با توجه به نتیجه معاینات Ü-7 تعیین می شود.

مدارس ابتدایی شهر کتبوس

کتبوس۱۱ مدرسه ابتدایی دولتی دارد . مدارس دولتی رایگان می باشند.۴ مدرسه توسط حامیان خصوصی اداره می شوند. در برخی از این مدارس پرداخت شهریه اجباری است. محل زندگی شما تعیین می کند که کودک شما به کدام مدرسه برود. کودک شما علی القاعده به نزدیک ترین مدرسه محل اقامت خود خواهد رفت. اما اگر ظرفیت این مدرسه تکمیل باشد اداره آموزش و پروش مدرسه دیگری را برای او تعیین می کند.

Grundschulen PLZ Straße
Regine-Hildebrandt-Grundschule – Europaschule 03050 Th.-Storm-Str. 22
Christoph-Kolumbus-Grundschule 03042 Muskauer Str. 1
Carl-Blechen-Grundschule 03042 Muskauer Platz 1
Astrid-Lindgren-Grundschule 03044 Am Nordrand 41
Erich Kästner Grundschule 03044 Puschkinpromenade 6
Wilhelm-Nevoigt-Grundschule-Europaschule 03046 C.-Zetkin-Str. 20
Fröbel-Grundschule 03048 Welzower Str. 9a
21. Grundschule 03044 W.-Budich-Str. 54
Grundschule Sielow 03055 Cottbuser Str. 6a
Grundschule Dissenchen 03052 Dissenchener Schulstr. 1
R.-Lakomy-Grundschule 03051 Gallinchener Str. 4
Sportbetonte Grundschule ev Sport Wald 03050 Drebkauer Str. 43
Evangelische Gottfried-Forck-Grundschule 03046 Ströbitzer Schulstr. 42
Bewegte Schule Cottbus 03050 Straße der Jugend 75
Freie Waldorfschule Cottbus 03048 Leipziger Str. 14
Eigene Trägerschaft Cottbus (kostenfrei)
Fremde Trägerschaft (kein Schulgeld)
Fremde Trägerschaft (Schulgeld)

مهدکودک

معاینات مدرسه

دعوت نامه از طرف مدرسه در نزدیکی محل زندگی

جلسه ثبت نام

روز اول مدرسه برای اول ابتدایی ها
شنبه قبل از شروع سال تحصیلی جدید

دوره ابتدایی
کلاس اول

کودک: تا ۳۰ سپتامبر آن سال شش سال کامل شود
محتوا:
ورود به کلاس
تکرار پایه اول امکان پذیر است
کلاس های تقویتی در صورت لزوم

انتخاب مدرسه

گر تمام معاینات قبل از ورود به کلاس اول ابتدایی انجام شده باشد و هیچ توصیه منفی در این باره ننوشته شده باشد کودک می تواند در نزدیک ترین مدرسه محل زندگی خود ثبت نام شود. والدین در انتخاب مدرسه آزاد هستند. مهدکودکی که فرزند شما در آن ثبت نام شده است هم می تواند شما را راهنمایی کند . اگر کودک به مهدکودک نرفته است نامه ای دریافت میکنید که در آن قید شده فرزند شما در کدام مدرسه باید ثبت نام شود. همچنین مدارس غیر دولتی هم وجود داد که میتوان کودک را در آن ثبت نام کرد. مدارس غیردولتی رایگان نیستند

روز درهای باز

در نیمه اول هر سال روزی به نام ٬روز درهای باز٬ („Tag der offenen Tür“) در هر مدرسه وجود دارد که در این روز می توان تمام اطلاعات لازم در زمینه آموزش و مدارس کسب کرد. می توان با کادر آموزشی صحبت کرد همچنین از کلاس و ساختمان مدرسه دیدن کرد. برای شرکت در این برنامه باید از قبل وقت قبلی تعیین کنید یا از طریق دعوت نامه و یا بدون دعوت نامه توسط خود والدین .

مدرسه

. روز اول مدرسه برای کلاس اولی ها شنبه ی قبل از شروع رسمی مدارس است. در این روز دانش آموزان با همکلاسی ها و معلم خود آشنا می شوند . همکاری و ارتباط مستمر با معلمان و کادر آموزشی مدرسه بسیار مهم است . هر مدرسه برنامه خود را دارد . روز اول مدرسه دانش آموزان کلاس اول از والدین خود هدیه ای دریافت میکند به نام ٬سوکا توته٬ (Zuckertüte) ، بسته های بزرگ قیفی شکل پر شده از شکلات و لوازم التحریر و… ، این قیف را دانش آموزان کلاس اول روز اول با خود به مدرسه می برند