باید بدانید

بیمارستان

در بیمارستان فقط وقتی بستری می شوید که دیگر درمان را توسط یک پزشک مقیم مطب نتوان انجام داد. بستری در بیمارستان باید از قبل هماهنگ گردد . اما فقط در مواقع اورژانسی که جان فرد در خطر می باشد مستقیم به بیمارستان بروید.

موقعیت اورژانسی

برای مثال یک موقعیت پزشکی اورژانسی :

 • نقس تنگی حاد
 • درد شدید در قفسه سینه
 • درد شدید شکمی
 • سر گیجه شدید و ناتوانی در راه رفتن و ایستادن
 • تصادفات و جراحات
 • مشکلات در دوران بارداری
 • مشکل حاد روانی
 • افکار حاد خودکشی
 • سو مصرف و آور دوز مواد مخدر
 • حمله آلرژیک / حساسیت
 • عدم هشیاری و کما

 

در صورتی که این موارد ذکر شده برای شخصی اتفاق افتاد فورا از نیروهای امداد کمک بخواهید

شماره تلفن : ۱۱۲

چطور با شماره امداد تماس بگیریم ؟

قبل از برقراری تماس باید اطلاعات زیر را داشته باشید

چه اتفاقی افتاده است؟
این اتفاق در کجا اتفاق افتاده است ؟
بگویید چند نفر مصدوم هستند ؟
خودتان را معرفی کنید !

و منتظر سوال های امدادگر باشید.

کلاس کمک های اولیه

شرکت در کلاس های کمک های اولیه برای افراد مبتدی
آموزش و تمرین های لازم برای اقدامات لازم در موارد اورژانسی
هزینه تقریبا ۴۰ یورو

به طور مثال صلیب سرخ این کلاس ها را در کتبوس برگزار میکند .
آدرس :

Deutschen Roten Kreuz Ostrower Damm 2, 03046 Cottbus