نظام آموزشی در مهدکودک ها

حق مراقبت

پیش زمینه قانونی

هر کسی که میخواهد کودک خود را در یک مهدکودک ثبت نام کند باید از قبل اطلاعات لازم را از اداره حمایت از کودکان و نوجوانان (یوگند آمت) دریافت کند . در آنجا تمام پیش زمینه های قانونی لازم بررسی می گردند. همچنین برای کودکان معلول که کمک های جداگانه ای از اداره خدمات اجتماعی (زوسیال آمت ) و یوگند آمت دریافت می کند مراقبت های خاص لازم بررسی و اجازه نامه کتبی صادر میگردد. با این اجازه نامه کتبی می توان کودک را در مهدکودک ثبت نام کرد. و در آخر والدین کودکان درباره شرایط مراقبت از کودک در مهدکودک و ظرفیت خالی هر مهدکودک مطلع می گردند. قبل از ثبت نام در مهد کودک باید کودک توسط یک پزشک معاینه گردد.

کودکان ساکن ایالت براندنبورگ بعد از اتمام سن یک سالگی خود(بعد از تولد یک سالگی خود) تا پایان کلاس پنجم خود حق استفاده از مهد کودک را دارند. برای ثبت نام کودک خود در مهدکودک کودکستان و هورت (کلاس های تقویتی بعد از مدرسه ) از اداره حمایت از کودکان و نوجوانان شهر کتبوس (یوگند آمت) نیاز به اجازه نامه کتبی دارید. تا قبل از ورود به دبستان (گوروند شوله) کودکان حق استفاده از ۶ ساعت از مهدکودک را دارند و کودکان دبستانی چهار ساعت را دارند. اگر شرایط خانواده طوری تغییر کند که نیاز به مراقبت بیشتری در مهدکودک باشد ( به طور مثال وقتی که والدین شاغل باشند) کودکان می توانند ساعت بیشتری از مهدکودک استفاده کنند.

دوران آشنایی و وفق شدن با مهدکودک

باید مدت زمان کافی جهت آشنایی و وفق شدن کودک با مهدکودک یا هورت او در نظر گرفت. مراقبت رسمی از کودک نمیتواند دقیقا از روز اول ثبت نام ،مثلا روزی که والدین به سرکار می روند ، شروع شود. در روزهای اول شروع مهد کودک کودکان نیازمند همراهی محتاطانه و با دقت والدین خود هستند تا اینکه با محیط جدید مهدکودک یا هورت خود آشنا شوند و به مربیان و دیگر کودکان اعتماد پیدا کنند.

توجه داشته باشید

فیلم توضیحی
این فیلم توضیح می دهد …