سیستم مراقبت های بهداشتی

در آلمان

اطلاعات جامع

در آلمان انجام خدمات پزشکی مبتنی بر داشتن بیمه می باشد . وقتی که شما در آلمان به عنوان یک پناهنده حضور دارید در ابتدا شما بیمه نیستید. و به همین دلیل ارگان های دولتی خدمات پزشکی را برای شما میسر میکنند . این ارگان ها به طور مثال اداره خدمات اجتماعی (زوسیال آمت ) و یا اداره سلامت ( گزوند هایت آمت) می باشند.

این اقدامات سلامتی شامل درمان توسط یک پزشک یا دندان پزشک و همچنین انجام واکسیناسیون های ضروری و دیگر مراقبت های پزشکی ضروری می باشد .

توجه داشته باشید که
. شما توسط یک پزشک معاینه می شوید وقتی که
  • شما به شدت بیمار باشید.
  • درد داشته باشید
  • یا وقتی که باردار باشید.

لطفاً از تمام مدارک پزشکی که دریافت می کنید به خوبی مراقبت کنید!

این مدارک پزشکی به طور مثال گزارش معاینات اولیه در ابتدای حضور در آلمان به عنوان یک پناهنده، نامه های پزشک معالج، گزارش های بیمارستان، همچنین دفترچه واکسیناسیون و دفترچه بارداری (موتا پس). این مدارک حاوی اطلاعات مهمی هستند، که می توانند برای مراجعات بعدی شما به پزشک یا معالجه در بیمارستان ضروری باشند.

به عنوان یک پناهنده در آلمان شما در ۱۵ ماه اول اقامت خود در آلمان یا تا زمانی که با درخواست پناهندگی شما موافقت شود (قبولی بگیرید) فقط یک دسترسی محدود و رایگان به سیستم پزشکی بهداشتی آلمان دارید.

معاینات پیشگیری، واکسیناسیون، مراقبت های زمان بارداری، بیماری های شدید و درمان درد های وخیم شامل این خدمات رایگان می شوند. اما درمان بیماری های مزمن و یا عواقب جراحت هایی که تعویق در درمان آنها زندگی شخص را به خطر نمی اندازند بعد از گذشت این ۱۵ ماه و بعد از دریافت کارت بیمه انجام می گردند.