آنچه باید بدانید

تحصیل و اشتراک در جامعه

از اول ژانویه ۲۰۱۱ تمامی افراد زیر سن حمایت های مالی جهت اشتراک پذیری هر چه بیشتر در روند آموزش و پروش دارند. فرم درخواست آن را باید به اداره خدمات اجتماعی (زوسیال آمت) تحویل دهید.
پیش شرط ها :
دریافت حمایت های مالی از دولت به دلیل درآمد کم والدین.
همچنین گواهی اشتغال تحصیل وقتی که کودک در یکی از مراکز آموزشی مثل مدرسه شرکت میکند. این کمک هزینه ها در برخی موارد تا سن ۲۵ سالگی وجود دارند. البته تقاضا ی حمایت مالی در برنامه های فرهنگی اجتماعی فقط تا سن۱۸ سالگی قابل تقاضا دادن هستند. و فقط در مواردی مورد قبول اند که در دوره کارآموزی خود هیچ کمک هزینه دیگری دریافت نمی کنند.

موارد زیر مشمول حمایت مالی در برنامه های فرهنگی اجتماعی هستند.

– اردوهای یک روزه و یا چند روزه

پرداخت هزینه های اردو ها و بازدید هایی که کودکان به همراه مهدکودک و یا مدرسه میروند می توانند از این حمایت های مالی برخوردار می شوند.

– لوازم شخصی مدرسه

کمک هزینه تهیه لوازم مدرسه و لوازم التحریر در مجموع ۱۰۰ یورو که در دو مرحله پرداخت می شود. مرحله اول ۷۰ یورو در زمان شروع مدارس و در مرحله دوم ۳۰ یورو در نیم سال دوم تحصیلی

– پرداخت هزینه رفت و آمد

پرداخت هزینه های رفت آمد به مدرسه . تا آنجایی که هزینه رفت آمد از طرف شخص سوم قادر به پرداخت باشد و یا والدین دانش آموز را بتوانند به مدرسه بروند

– کمک متناسب به ارتقا تحصیلی

کمک هزینه برای کلاس های تقویتی و برنامه های مشابه آن به شرطی که بهبود این شرایط برای رفتن به پایه بالاتر لازم و ضروری باشد.

– تغذیه همگانی در هنگام ناهار

پرداخت کمک هزینه ناهار در مدرسه، هورت، مهدکودک. والدین به ازاء هر روز فقط ۱ یورو پرداخت می کنند و مابقی را اداره خدمات اجتماعی شهر یا ناحیه شما پرداخت میکنند.

– شرکت در فوق برنامه های فرهنگی اجتماعی

رداخت کمک هزینه برنامه و کلاس های فرهنگی، هنری و ورزشی به ارزش ۱۰ یورو در ماه برای افراد زیر ۱۸ سال. در این مواقع کمک هزینه ای برای شهریه کلاس های فوق برنامه مثل باشگاه های ورزشی و موسیقی .. می باشد.