اگر هنوز کارت بیمه ندارید

برگه معاینه

در کتبوس علی القاعده شما یک کارت الکترونیکی سلامت دریافت می کنید. اگر شما باید به یک پزشک مراجعه کنید و هنوز کارت بیمه دریافت نکرده اید، شما یک برگه معاینه (شاین) دریافت میکنید. این برگه معاینه فقط برای یک مدت زمان کوتاه اعتبار دارد.

این برگه معاینه را می توانید از اداره خدمات اجتماعی‌(زوسیال آمت) و یا از اگر یک شرکت بیمه را انتخاب کرده اید دریافت نمایید. این برگه معاینه باید به یک پزشک عمومی یا پزشک کودکان یا پزشک زنان تحویل داده شود.

وقتی که این پزشکان شما را به پزشک متخصص ارجاع می دهند یا تشخیص میدهند شما برای ادامه درمان باید. (اوباوای زونگ) در بیمارستان بستری شوید ،میبایستی از اداره خدمات اجتماعی (زوسیال آمت) یا درمواردی از اداره بیمه یک برگه معاینه جدید دریافت کنید.

کارت سلامت (کارت بیمه)

به محض اینکه تمام پیش زمینه های هزینه تماما شفاف سازی شدند، پناهندگان و مهاجران کتبوس از اداره خدمات اجتماعی (زوسیال آمت) یک کارت الکترونیکی بیمه دریافت می کنند. این کارت الکترونیکی بیمه جایگزین برگه معاینه (شاین) است. با این کارت الکترونیکی بیمه خودتان می توانید پزشک معالج تان را انتخاب کنید، بدون اینکه نیازی به برگه معاینه (شاین) باشد. در نگهداری از این کارت کوشا باشید.
همچنین با این کارت بیمه پناهندگان در ۱۵ ماه اول اقامت خود در آلمان به صورت محدود به خدمات پزشکی دسترسی دارند. این کارت ها در ظاهر همه یکسان هستند، اما پزشک می توانند تفاوت های آنها را می توانند از روی دستگاه بخواند. در این مورد شماره دوم برای پناهندگان با عدد ۹ شروع می شود.

روی کارت سلامت

1
2
3
4
5

پشت کارت سلامت

موارد علامت گذاری شده

1کد شرکت بیمه
2شماره فرد بیمه شده
3عکس
4نام و نام خانوادگی
5اسم شرکت بیمه

این تصاویر فقط برای مثال است .

توجه

نسخه
وقتی که پزشکی برای شما دارویی تجویز می کند، دارویی که بدون نسخه پزشک از داروخانه قابل خریداری نیست ، با نسخه پزشک (به عکس زیر مراجعه کنید) به داروخانه مراجعه کنید و دارو را به صورت رایگان و یا با هزینه ای بسیار کم (کمتر از ۱۰ یورو) از داروخانه دریافت کنید. درمان های خانگی ساده ای مثل شربت سینه، قطره بینی و دارو های ضد درد خفیف را خودتان باید پرداخت کنید.