دوران ابتدایی شامل کلاس اول تا کلاس ششم است

روند و برنامه روزانه

دوران ابتدایی از کلاس اول تا ششم است. تغذیه در مدارس شامل صبحانه و ناهار می باشد . والدین صبحانه به عهده والدین می باشد. صبحانه را هر دانش آموز باید با خود به مدرسه بیاورد. و در زنگ تفریح صبحانه میخورند. صبحانه باید متعادل و سالم باشد. مدرسه وعده ناهار را تهیه میکند و در مدرسه پرداخت شود . در مدرسه به طور منظم جلسه اولیا و مربیان تشکیل می شود. این جلسه با حضور معلمان هر کلاس و والدین دانش آموز انجام می شود. بسیاری از مدارس برای این جلسه و برای صحبت خصوصی با معلم مترجم دعوت می کنند. تحت هیچ شرایطی نباید از فرزندان خود به عنوان مترجم استفاده کنید. معلم ها و دیگر کادر آموزشی مدارس را باید همانند یک همکار معتمد دید. آنها همراه و حامی والدین هستند. به همین دلیل هم جلسات منظمی در جهت کنترل و پیشرفت کودک تشکیل می شود. در برخی موارد همراه با خود دانش آموز. این جلسات بسیار مهم هستند. دعوت نامه جهت شرکت در این جلسه را در دفترتکالیف یا همان دفترچه ارتباط اولیا مربیان (هوس آفگابن هِفت) درج میشود. همچنین والدین می توانند خود از معلمین درخواست جلسه بدهند. دفتر تکالیف سریع ترین و مهم ترین راه ارتباط با معلم است . معلم در این دفتر یادداشت ها و اطلاعات مهمی نوشته می شود. که باید توسط والدین امضا شود. به همین دلیل بسیار مهم است که هر روز این دفتر توسط والدین کنترل شود همچنین شما ی توانید این دفتر را برای اطلاع دادن خبری مهم و پرسیدن سوالی مهم از معلم استفاده کنید. همچنین در این دفتر تکالیفی را که هر دانش آموز در خانه یا هورت باید انجام دهد درج شده است . اگر دانش آموزان امتحان داشته باشند تاریخ آن نیز در این دفتر نوشته شده است. حمایت از کودکان برای انجام تکالیف خود بسیار مهم است

کلاس اول و دوم
  • این دو پایه انعطاف پذیر است.
  • انتقال به پایه بالاتر ممکن است
  • کارنامه تشریحی بدون نمره در انتهای سال
کلاس های سوم تا ششم
  • کارنامه هر نیم سال به صورت نمره ای
  • حداقل نمره قبولی برای رفتن به پایه بالاتر ۳ است
  • نمره کار در کلاس و انضباط در کارنامه است.
زبان خارجی:

کلاس اول و دوم در همه کلاس ها

کلاس سوم تا ششم به صورت یک درس جداگانه

امتحان های مهم

VERA3 در پایه سوم امتحان سراسریدر درس ریاضی وآلمانی انجام می شود.

در پایه چهارم امتحان سراسری IGLU و موضوع ان در مورد روخوانی می باشد

بررسی تحلیلی یادگیری:

کلاس های اول و سوم و پنجم

قوانین مدرسه

زمان شروع و پایان مدرسه بر روی برنامه کلاسی درج شده است تا اینکه والدین اطلاع داشته باشند که فرزند آنها از چه ساعتی تا چه ساعتی در مدرسه است . بسیار مهم است که دانش آموزان ۱۰ دقیقه قبل از از شروع سر کلاس حاضر باشند و بعد از پایان مدرسه باید به دلیل مسائل مربوط به بیمه فورا محوطه مدرسه ترک شود. والدین ای که خودشان به دنبال فرزند خود می آیند باید بسیار به این نکته توجه کنند. هر مدرسه قوانین مخصوص خود را دارد که به والدین به صورت کتبی اطلاع داده میشود همچنین با دانش آموزان درباره آنها صحبت میشود.

اگر دانش آموز بیمار شود

اگر دانش آموزی بیمار شود باید حتما به مدرسه اطلاع داده شود. به طور معمول یکی از والدین صبح زود با منشی مدرسه تماس گرفته و اطلاع میدهد که فرزندش نمیتواند امروز به مدرسه برود. نام دانش آموز و شماره کلاس را می گوید. برای روزهایی که دانش آموز به دلیل بیماری به مدرسه نمیرود باید گواهی پزشکی تهیه شود. اگر کمتر از سه روز در خانه است والدین خود می توانند این گواهی را بنویسید که کودک آنها به دلیل بیماری به مدرسه نرفته است ولی از روز سوم به بعد حتما باید یک گواهی پزشکی از دکتر تهیه شود.

خدمات دیگر

هر دانش آموزی را میتوان در برنامه های تقویتی بعد از مدرسه یا همان هورت ثبت نام کرد. اگر میخواهید که فرزند شما هم به هورت برود باید شخصا پیگیری کرده و او را ثبت نام کنید. معمولا هورت در همان ساختمان مدرسه است یا جایی در نزدیکی. برای شرکت در هورت باید حتما جداگانه ثبت نام کرد و شهریه پرداخت کرد. از خانواده هایی که کمک هزینه های مالی از دولت دریافت میکنند ممکن است شهریه ای گرفته نشود. والدین شاغل همیشه در اولویت هستند. در هورت مر بیانی شاغل هستند که به کودکان در انجام تکالیف خود کمک می کنند. کودک در هورت با کودکان دیگر همبازی می شود. هورت فوق برنامه مهمی برای کودکان است . هورت تا کلاس ششم وجود دارد.

تقاضای معافیت از شهریه

دفتر ارتباط اولیا و مربیان

دفترتکالیف یا همان دفترچه ارتباط اولیا مربیان (هوس آفگابن هِفت) راهی سریع برای ارتباط بین معلم و و پدر و مادر هاست . در این دفترچه اطلاعات مهم یادداشت می شود. نامه و یادداشت هایی از طرف معلم در این دفتر درج میشود که باید توسط ولی دانش آموز امضا شود. در این دفتر یادداشت ها و اطلاعات مهمی نوشته می شود. که باید توسط والدین امضا شود. به همین دلیل بسیار مهم است که هر روز این دفتر توسط والدین کنترل شود همچنین شما می توانید این دفتر را برای اطلاع دادن خبری مهم و پرسیدن سوالی مهم از معلم استفاده کنید. همچنین در این دفتر تکالیفی را که هر دانش آموز در خانه یا هورت باید انجام دهد درج شده است . اگر دانش آموزان امتحان داشته باشند تاریخ آن نیز در این دفتر نوشته شده است. حمایت از کودکان برای انجام تکالیف خود بسیار مهم است .