دفترچه آنلاین شما

یاری رسانی تا خودیاری

در طی جلساتی منظم ، دوره های آموزشی تهیه شد. در این جلسات موارد ضروری ثبت شد که ، نقاط اصلی و محتوای خاص این موضوع را مشخص کرد. دوره های آموزشی اختصاصی که توسط متخصصان در زمینه های بهداشت و درمان ، آموزش و پروش و امور اجتماعی ارائه داده می شدند. در طول این دوره ها ، سؤالات مشخصی پرسیده میشد که محتوای اصلی این دفترچه راهنمای آنلاین را تشکیل می دهند. برای اطمینان از دسترسی همه اقشار این دفترچه آنرا به سه زبان مختلف ترجمه کردیم.

سیستم مهد کودک ها

در ایالت براند بورگ کودکان از سن 1 سالگی (پس از تولد یک سالگی) تا قبل کلاس پنجم ابتدایی حقی….

بیشتر بدانید

آموزش پرورش

مدرسه یک موضوع ایالتی در آلمان است. این امر با قانون اساسی تنظیم نشده است بلکه وزارتخانه های فرهنگ هر ایالت های فدرال قوه تصمیم گیری هستند.

بیشتر بدانید

مراقبت های بهداشتی

در آلمان مراقبت های پزشکی مبتنی بر بیمه درمانی است. اگر در آلمان درخواست پناهندگی داده اید ، در ابتدا تحت پوشش بیمه درمانی نیستید …

بیشتر بدانید